Μητροκλής

Μητροκλής
(μέσα 4ου – μέσα 3ου αι. π.Χ.). Κυνικός φιλόσοφος. Μαθητής του περιπατητικού Θεόφραστου, δέχτηκε αργότερα την επίδραση του κυνικού Κράτη, μαθητή του Διογένη. Στον Μ. αποδίδεται το έργο Χρείαι, χαμένο σήμερα, συλλογή ανεκδότων και αποφθεγμάτων, χρήσιμων στον κυνικό για να υποστηρίξει τις ιδέες του σε κάθε συζήτηση. Το φιλολογικό - φιλοσοφικό αυτό είδος (χρείαι) εισήγαγε πρώτος ο Μ.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Μητροκλῆς — masc voc sg (doric aeolic) Μητροκλῆς masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Μητροκλέα — Μητροκλῆς masc acc sg (epic ionic) Μητροκλέᾱ , Μητροκλῆς masc acc sg (attic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Μητροκλεῖ — Μητροκλῆς masc dat sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Μητροκλέους — Μητροκλῆς masc gen sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Metrocles — (Greek: Μητροκλῆς; fl. c. 325 BC) was a Cynic philosopher from Maroneia. He studied in Aristotle’s Lyceum under Theophrastus, and eventually became a follower of Crates of Thebes who married Metrocles’ sister Hipparchia. Very little survives of… …   Wikipedia

  • МЕТРОКЛ —     МЕТРОКЛ (Μητροκλῆς) из Маронеи во Фракии (2 я пол. 4 в. н. э.), др. греч. философ киник, последователь Кратета из Фив, брат Гиппархии, жены Кратета. Основные источники о жизни М. 6 я книга Диогена Лаэртия (D. L. VI 94 95) и диатриба Телета «О …   Античная философия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”